Libreria

Album (4)

Brani (31)
Brano Album Durata Ascolti
'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu 3:39 3
A Chatrion' Og (Young Catherine) 4:21 2
A Mhic Dhughaill 'ic Ruairidh (Son Of Dougal, Son Of Ruairidh) 5:27 1
A' Chiad Cheum (The First Step) 0:30 2
An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ur: Oran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill 4:05 4
Aoidh, Na Dean Cadal Idir 2:15 1
Bodachan cha phos mi (I Shan't Marry An Old Man) 1:21 1
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh 2:48 1
Bothan Airigh am Braigh Raithneach (A Sheiling On The Braes Of Rannoch) 4:59 2
Brogan ur agam a-nochd (I Have New Shoes Tonight) / The Cat And The Dog / Mu… 5:26 2
Co ni mire rium? (Who Will Flirt With Me?) / Trip To Galway 4:07 2
He gradh, ho gradh (He Dear, Ho Dear) 2:34 2
Ho bha mi, he bha mi (Ho I Was, He I Was) 2:28 1
Hug air a' Bhonaid Mhoir 2:57 4
Hùg air a' Bhonaid Mhòir 2:56 4
Into the Open Air 2:42 1
M' Fhearann Saidhbhir (My Land Is Rich) / Nellie Garvey's Favourite / 'G Ioman Nan… 0:30 2
Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur 4:12 1
Mo Dhomhnallan Fhein 3:57 2
Mo Dhòmhnallan Fhèin
3:56 2
Mo Ghruagach Dhonn 3:58 4
Oganaich Uir A Rinn M' Fhagail 2:42 1
Oran nan Raiders 3:43 2
Puirt-a-beul Set ('S Toigh Leam Fhin Buntata 's Im/Tha Fionnlagh ag Innearadh/Hug… 3:38 3
Rugadh Mi 'teis Meadhan Na Mara (I Was Born In the Midst of the Sea) 0:30 1
Set of Jigs 3:40 2
Thig am Bata (The Boat Will Come) 2:34 2
Touch The Sky 2:31 1
Tunes Set (The Thatcher/Peter Byrne's/The Tripper's) 3:41 2
Turas san Lochmor 4:03 2
Wind and Rain 3:45 2