Libreria

Tag »

shaoxing opera

Oppure scopri a cosa è stato aggiunto il tag "shaoxing opera" dagli altri utenti

Mao WeitaoHe Wenxiu: Visiting My Wife - He Wenxiu: Sang Yuan Fang Qi Tag Aprile 2011
Shan YangpingRain On The Tong River: Where Are You Big Dragon? - Tong Jiang Yu: Da Long A Ni Zai… Tag Aprile 2011
Qian HuiliEmperors Son-In-Law: Sweet Sacrifice - Zhen Jia Fu Ma: Zong Si Jiu Quan Yi Xin Tian Tag Aprile 2011
Fang YafenRomance Of The Western Chamber: Melody Of My Heart - Xi Xiang Ji: Qin Xin Tag Aprile 2011
Xiao YaZui Hou Yi Ye (The Last Night) Tag Aprile 2011
Xiao YaWo Jia Zai Na Li (My Home Is There) Tag Aprile 2011
Xiao YaHai Shang Hua (Maritime Flower) Tag Aprile 2011
Xiao YaLuo Hua Liu Shui (Shatter And Flowing Water) Tag Aprile 2011
Xiao YaNi De Yan Shen (The Expression In Your Eyes) Tag Aprile 2011
Xiao YaTing Yuan Shen Shen (The Deep Courtyard) Tag Aprile 2011
Xiao YaYue Guang Xiao Ye Qu (Moonlight Serenade) Tag Aprile 2011
Xiao YaQia Shi Ni De Wen Rou (Just Like Your Tenderness) Tag Aprile 2011
Xiao YaMin Jiang Ye Qu (The Minjiang River Nocturne) Tag Aprile 2011
Xiao YaWo You Yi Duan Qing (A Story Of My Love) Tag Aprile 2011
Xiao YaChun Feng Wen Shang Wo De Lian (Spring Breeze To Kiss My Face) Tag Aprile 2011
Xiao YaQing Ren De Yan Lei (Tears Of Lovers) Tag Aprile 2011
Xiao YaNi Ke Zhi Dao Wo Ai Shui (Do You Know Who I Love) Tag Aprile 2011
Xiao YaMei Hua Meng (Dream Of Plum) Tag Aprile 2011
Xiao YaDu Shang Xi Lou (Go To The Building Xi Alone) Tag Aprile 2011
Xiao YaYi Ge Xiao Xin Yuan (A Little Wish) Tag Aprile 2011
Xiao YaWei Feng Xi Yu (Breeze And Drizzle) Tag Aprile 2011
Xiao YaXing (Stars) Tag Aprile 2011
Xiao YaYun He (River Of Cloub) Tag Aprile 2011
Xiao YaWo Zhi Zai Hu Ni (I Only care About You) Tag Aprile 2011
Xiao YaJin Chang Jia (Colorful Collar) Tag Aprile 2011
Xiao YaYou Jian Chui Yan (Smoke From The Kitchen Chimneys) Tag Aprile 2011
Xiao YaXiang Ni Xiang Duan Chang (Missing You, Heartbroken) Tag Aprile 2011
Xiao YaJi Duo Chou (How Much Worry) Tag Aprile 2011
Xiao YaShui Shang Ren (People On The Water) Tag Aprile 2011
Xiao YaYun Shen Qing Ye Shen (The Cloud Is Deep, The Feeling Is Deep Too) Tag Aprile 2011
Xiao YaChu Lian De Di Fang (The Place Of First Love) Tag Aprile 2011
Xiao YaYuan Xiang Ren (People From Homeland) Tag Aprile 2011
  Yuan Xiang Ren (People From Homeland) (14 brani)
Xiao Ya
Tag Aprile 2011
  Mei Hua Meng (Dream Of Plum) (14 brani)
Xiao Ya
Tag Aprile 2011
  Antologia De Oro De Las Marchas Cofrades
Xiao Ya
Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Interrogating and Asking About The Wife
Yin Guifang
Tag Aprile 2011
  Fang Xuewen; He Saifei; Wu Haili; Xu Aiwu Tag Aprile 2011
  Dong Kedi; Wang Lianqin Tag Aprile 2011
  Fang Xuewen; He Saifei; He Ying Tag Aprile 2011
Fang Xuewen; He Saifei; Wu Haili; Xu AiwuHappy Reunion (Chong Tuan Yuan Yu Shi Fen Ming) Tag Aprile 2011
Fang Xuewen; He Saifei; He YingEnd of Desperation (Zou Jue Lu Ku Jin Tian Lai) Tag Aprile 2011
Dong Kedi; Wang LianqinEviction (Nuo Qin Jia Guan Men Zhu Ke) Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Five Daughters Celebrating a Grand Birthday Vol. 2 (Yue Ju: Wu Nv… (3 brani)
Fang Xuewen; He Saifei; He Ying
Tag Aprile 2011
  Fang Xuewen Tag Aprile 2011
  Dong Kedi Tag Aprile 2011
  Dong Kedi; Wu Haili; Xu Aiwu Tag Aprile 2011
  Fang Xuewen; He Ying Tag Aprile 2011
  Dong Kedi; Fang Xuewen; He Ying; Xu Aiwu Tag Aprile 2011
  Dong Kedi; Xu Aiwu Tag Aprile 2011
Dong Kedi; Wu Haili; Xu AiwuUnfilial Daughter (Wu Ni Nv Fu Xin Qi Qin) Tag Aprile 2011
Dong Kedi; Xu AiwuJoy Turning To Sorrow (Shou Zhu Lian Le Ji Sheng Bei) Tag Aprile 2011
Fang Xuewen; He YingSister s Breakoff (Nao Chai Fang Jie Mei Jue Qing) Tag Aprile 2011
Dong Kedi; Fang Xuewen; He Ying; Xu AiwuBiased Mother (Bai Shou Tang Lao Mu Pian Xin) Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Five Daughters Celebrating a Grand Birthday Vol. 1 (Yue Ju: Wu Nv… (4 brani)
Dong Kedi; Xu Aiwu
Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangTest Aunt Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangReunion in the Garden Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangGrant Marriage Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangLament At the Tower Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangOffer Tower Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangMake Up The Letter Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangMeeting Aunt Tag Aprile 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangInquire About the Tower Tag Aprile 2011
  Jin Yanfang Tag Aprile 2011
  Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu Tianfang Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Pearl Tower (8 brani)
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu Tianfang
Tag Aprile 2011
  Fu Quanxiang; Lu Jinhua Tag Aprile 2011
Fu Quanxiang; Lu JinhuaMeeting His Mother At The Temple Tag Aprile 2011
Fu Quanxiang; Lu JinhuaMeeting His Mother At The Temple I Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Meeting His Mother at the Temple (2 brani)
Fu Quanxiang; Lu Jinhua
Tag Aprile 2011
Zhu DongyunRomance of the Western Chamber: Melody of My Heart (Xi Xiang Ji: Qin Xin) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunTree of Expectancy: Mourning Her Husband (Xiang Si Shu: Ji Fu) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunTree of Expectancy: Embroidered Letter (Xiang Si Shu: Xiu Yu Shu) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunA Strand of Hemp: Bridal Chamber (Yi Lv Ma: Dong Fang) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunA Strand of Hemp: Parting (Yi Lv Ma: Fen Bie) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunSoul of Loyalty: Condemnation (Zhong Hun Juan Xue: Tong Ze) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunFabulous Empress: Cold Palace (Jue Dai Yan Hou: Leng Gong) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunXiang Imperial Concubine: Wailing Over the Deceased Husband (Xiang Fei: Ku Fu) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunXiang Imperial Concubine: Weeping (Xiang Fei: Ku Tou) Tag Aprile 2011
Zhu DongyunThe Heartbroken (Duan Chang Ren) Tag Aprile 2011
  Zhu Dongyun Tag Aprile 2011
  Shaoxing Operas By Zhu Dongyun (Zhu Dongyun Yuan Pai Chang Qiang Ji) (10 brani)
Zhu Dongyun
Tag Aprile 2011
Wang Wenjuan; Xu YulanPouring Out the Heart (Hu Su Zhong Chang) Tag Aprile 2011
Wang Wenjuan; Xu YulanMeeting In the Thatched Shack (Cao Tang Xiang Hui) Tag Aprile 2011
  Shaoxing Opera: Fish Chasing (Yue Ju: Zhui Yu) (2 brani)
Wang Wenjuan; Xu Yulan
Tag Aprile 2011
  Qi Yaxian Tag Aprile 2011
Yuan XuefenMadam XIanglin: Bitter Words (Xianglin Sao: Ting Ta Yi Fan Xin Suan Hua) Tag Aprile 2011
Lv RuiyingMu Guiying the General: Setting the Sail (Mu Guiying Gua Shuai: Chu Zheng) Tag Aprile 2011
Jin CaifengJade Hairpin: Tucking In (Bi Yu Zan: San Gai Yi) Tag Aprile 2011
Lu JinhuaThe Pearl Tower: Meeting the Aunt (Zhen Zhu Ta: Qian Jian Gu) Tag Aprile 2011
Qi YaxianWedding Candles: Clothes of Four Seasons (Long Feng Hua Zhu: Si Ji Yi) Tag Aprile 2011
Wang WenjuanDream of the Red Mansion: Daiyu Burying the Fallen Petals (Hong Lou Meng: Daiyu Zang… Brano preferito Tag Aprile 2011
Xu YulanDream of the Red Mansion: Baoyu Weeping At the Mourning Hall (Hong Lou Meng: Bao Yu… Tag Aprile 2011
Fu QuanxiangTesting Her Husband: Road To Revenge (Qing Tan: Xing Lu) Tag Aprile 2011
Fan RuijuanLiang Shanbo In His Dying Bed (Liang Zhu: Shanbo Lin Zhong) Tag Aprile 2011
Yin GuifangAsking For the Wife: Bridal Chamber (Pan Qi Suo Qi: Dong Fang) Tag Aprile 2011
  Jin Caifeng Tag Aprile 2011
  Collection of Classic Shaoxing Operas Vol. 1 (Yue Ju Miao Yun Ji Yi) (10 brani)
Jin Caifeng
Tag Aprile 2011
  Lv Ruiying; Zhang Guifeng; Zhao Xiuying Tag Aprile 2011
  Fan Ruijuan; Lv Ruiying Tag Aprile 2011
Fan Ruijuan; Zhang Guifeng; Zhao XiuyingReconciled (Quan He) Tag Aprile 2011