Non sono ancora disponibili notizie su teko (Yuya Matsushita vs. Hatsune Miku).