Non sono ancora disponibili notizie su Kiyoshiro Imawano.