Non sono ancora disponibili notizie su Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo.