Ancora nessun articolo nel diario di Kanejo Kyoka (Kobayashi Yu).