Ancora nessun articolo nel diario di Fukuyamka Jun & Shimono Hiro & Yonaga Tsubasa & Horie Kazuma.